Audioboo


האפליקציה מאפשרת להקליט מלל
עד 3 דקות, לארגן את ההקלטה בתיקייה ולהפיק ברקוד להקלטה. ניתן לערוך את ההקלטה באתר/
רעיון להפעלה בקשו מהתלמידים להקליט המלצות לספרים, הפיקו ברקוד לכל המלצה, הדפיסו והוסיפו את ההמלצות לספרים.

צפו בסרטון המדגים שימוש ב- Audioboo


Comments