Photo Talks


הורדה
האפליקציה מאפשרת להוסיף Cover artבועות דיבור וחשיבה לתמונות.
האפליקציה מזהה באופן אוטומטי את אזור הפה ומצמידה אליו בועת דיבור.
ניתן להוסיף תמונות לתוך הבועות, לעצב ולהוסיף מסגרת לתמונה.
תוכלו להוריד אפליקציה נוספת:
Cam Talks המאפשרת צילום חי שלכם והוספה אוטומטית של בועות.Photo talks - screenshot thumbnail
Photo talks - screenshot
Photo talks - screenshot
Comments