Spell Word


אפליקציה המאפשרת ליצור הכתבה של מילים. ניתן להוסיף 
מילים למאגר, להקליט ולמיין בתיקיות,  
למשל הכתבה של מילים רטובות.
בהגדרות האפליקציה ניתן:
  • לבחור את מספר המילים שיהיו במבחן  10 עד 30.
  • להקליט משוב חיובי ושלילי 
  • לשתף רשימות מילים להכתבה
באפליקציה יש 3 אפשרויות: 
  • לימוד המילים
  • תרגול
  • משחק ובו מקבלים ציון
בכל אפשרות תוכלו לבחור מספר רשימות מילים אשר יופיעו מהרמה הקלה לקשה.
את הרמה תוכלו להתאים בזמן הוסספת המילים.Comments