Matific


הורדה

Matific מפתחת מצוינות מתמטיות וכישורי פתרון בעיות באמצעות משחק. האפליקציה כוללת מאות משחקי מתמטיקה ופעילויות לגילאי 4-11. הפעילויות מאורגן על פי תוכניות הוראת המתמטיקה לאומיות ופופולריים וספרי לימוד. 
לאחר ההרשמה ניתן לשנות את ממשק האפליקציה לעברית.
 www.matific.com 
Matific - screenshotMatific - screenshot
Matific - screenshotMatific - screenshot thumbnail
Matific - screenshot