מחוללי משחקים


  • zondle - משחקים שנוצרו באתר zondle 
  • Quizletלימוד ושינון מושגים, מילים חדשות באמצעות משחק 
  • Tinytapאפליקציה ישראלית ליצירה ושיתוף משחקים לימודיים.
  • Tuto Toons - אפליקציה ליצירת מגוון משחקים לימודיים


תת-דפים (4): Quizlet TinyTap Tuto Toons zondle
Comments