TinyTap


Cover art
באפליקציה ניתן ליצור משחקים חינוכיים ולהוריד משחקים שנוצרו על ידי מורים, סופרים וילדים ברחבי העולם.
תכונות:
להפוך כל תמונה לפעילות אינטראקטיבית
להוסיף תמונות אישיות, לחפש באינטרנט או להשתמש במאגר של האפליקציה. 
הקלטת קול. 
3 סוגים של פעילות - קריאה, שאלות ולוח סצנה. 
קלה לשיתוף. 

TINY TAP