רגיעה


תיאור כללי: אפליקציות אלו הינן ברובן אפליקציות סיבה-תוצאה, אך מטרתן הראשונית היא יותר להרגיע ולווסת סנסורית באמצעות תנועות, צבעים, ומוזיקה מרגיעה ורפטטיבית שהתלמיד יוצר.
מטרות: בעיקר לצורך רגיעה וריכוז.