תיאום עין יד


תאור כללי: אפליקציות אלא דורשות מגע במקומות ספציפיים ברחבי המסך ותנועות מדויקות לכיוונים ספציפיים. כך שעל מנת לתפעל את האפליקציה התלמיד נדרש לקשר עין- יד.
מטרות: פיתוח וחיזוק קשר עין-יד, הן במעקב היד אחר העין והן במעקב העין אחר היד
הערות: למעט אפליקציות הסיבה-תוצאה, מרבית הפעילות על האייפד דורשות מידה מסוימת של קשר עין- יד.האפליקציות ברשימה למטה משלבות צורך בקשר עין-יד עם דרישות קוגניטיביות נמוכות יחסית על מנת להתאים לתלמידים עם מוגבלויות מורכבות.