ויזואלי


תיאור כללי: האפליקציות הבאות מבוססות על תנועתיות על המסך של צבעים חזקים ו/או מנוגדים, ללא כל צורך במגע. ברוב האפליקציות ניתן לשנות את הגודל/הקצב/הכמות וכו' של הדברים שיופיעו על המסך ברגע נתון.
מטרות: גרייה ויזואלית
הערות: חשוב לציין שהאפליקציות האלה מיועדות לחוויה פאסיבית בלבד (לדוגמא לתלמידים ללא תנועתיות בגפיים, סיעודיים, לרגיעה, וכו'). בעתיד נוסיף פה רשימת אפליקציות שמשלבות פעולה עם גרייה ויזואלית.