רצפים

 שם האפליקציה סמל הורדה תיאור קישורים, סרטוני הדרכה ומערכי שיעור
Sequences: 6 & 8-Step
 באפליקציה יש 3 אפשרויות:
סידור - התלמיד מסדר תמונות לפי רצף
חיזוי - התלמיד חוזה מה אמורה להיות התמונה הבאה ומקליט את עצמו מספר
תיאור- התלמיד מקליט מה אורים בכל תמונה האפליקציה בתשלום של $1.99
מערך שיעור לדוגמה - תהליך הכנת לביבות ליטל טויק
אתר האפליקציה
Kids puzzle games
סידור רצפים על פי גודל, מהגדול לקטן, במגוון סיטואציות שונות. ניתן לנצל את האפליקציה גם על מנת ללמוד מושגי בסיס כגון "לפני" ו"אחרי", "מעל" ו"מתחת", "קטן" ו"גדול", וכדומה. 
שלושה מסכים בחינם, ועוד שניים-עשר מסכים בעלות של 10.90ש"ח
לחברה מגוון אפליקציות בתחום בקישור לאתר האפליקציה
Series 1
https://itunes.apple.com/app/series-1/id501937796?mt=8
 סידור רצפים על פי עקרונות שונים - גודל, כמות, צורה, וצבע. 
כמובן שניתן תוך הדרכה להשתמש ברצפים על מנת ללמוד על כמויות, הבדלים ויזואלים, וכדומה. 
שני מסכים בחינם, ועוד שלושה-עשר מסכים בעלות של 10.90ש"ח
לחברה מגוון אפליקציות בתחום בקישור לאתר האפליקציה
Learning Patterns
 אפליקציה של השלמת תבניות שונות. עוזר לפתח דפוסי חשיבה ומיומנויות חשיבה שונות. 
7 מסכים מגיעים בחינם ו14 נוספים בתשלום של 6.90ש"ח
 אתר האפליקציה
Patterns for smart kids
 משחק מקסים של השלמת רצפי תמונות. ארבע רמות קושי, כאשר יש מסך אחד חינם בכל רמה, וארבעה מסכים לכל רמה (סך הכל שישה-עשר מסכים) תמורת 6.90ש"ח
הייחוד של אפליקציה זו הינו בהבדלים בין הרמות - משני אלמנטים ועד חמישה, ממציאת האלמנט האחרון ועד מציאת שני אלמנטים באזורים שונים לאורך הרצף.