Apparent

הורדה
אפליקציה לשיתוף הודעות ותמונות עם הורים בפלטפורמה מאובטחת.
התקשורת היא בכיוון אחד - המורים מעבירים מידע להורים על חדשות ועדכונים בכיתה, שיתופ של אלבומי תמונות ברזולוציה גבוהה .
השיתוף מהיר, ידידותי, פרטי ומאובטח.


iPhone Screenshot 4
iPhone Screenshot 5
iPhone Screenshot 2iPhone Screenshot 1Comments