ClassDojo

https://itunes.apple.com/us/app/classdojo/id552602056?mt=8  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.classdojo.android
האפליקציה מאפשרת לבצע מעקב אחרי התנהגות התלמידים וכך לשפר
במהירות ובקלות את התנהגותם על ידי הוספת ציון חיובי או שלילי לכל התנהגות.
באפליקציה ניתן להוסיף כיתה ותלמידים ולהתאים את ההתנהגויות הרצויות למעקב.  
ניתן לשתף את ההורים והתלמידים באמצעות קוד.
ניתן לעבוד ב - ClassDojo 
שם ניתן לקבל קוד שבאמצעותו התלמידים וההורים יכולים לצפות בסיכומי ההתנהגות לפי ימים.
כדי לקבל את הקוד עבור התלמיד : 
  1. לחצו באתר על הכיתה הרצויה 
  2. Reports 
  3. Student Login
  4. Get invitation for your student
התלמיד יוכל לצפות במעקב ההתנהגות באתר ClassDojo כאשר יכנס כתלמיד 
או באפליקציה לתלמיד  ios או לאנדרואיד
בשלב זה לא ניתן לצרף מספר מורים לאותה כיתה. במידה ותרצו לעשות זאת, צרו חשבון לכיתה ושתפו אותו עם כל המורים, שמלמדים את הכיתה.

Class Dojo לתלמידים

עבודה באתר ClassDojo