Kids Countdown

https://itunes.apple.com/us/app/kids-countdown-visual-timer/id786114488?mt=8
האפליקציה מאפשרת לבצע משימה בגבולות זמן נתון. 
יישום זה עוזר לילדים להבין איך שהזמן עובר. ניתן להגדיר את משך הזמן לבחור תמונת חיה אשר תיחשף תוך ספירה לאחור. הילד יכול לשמוע מוסיקה נחמדה וכאשר הזמן הוא נגמר, תתקבל הודעה בקולו של בעל החיים שנבחר.