Little genius

https://itunes.apple.com/us/app/little-genius-create-fun-educational/id772154020?mt=8

האפליקציה בחינם שמאפשרת ליצור בקלות ולשתף את פעילות לימודית.
האפליקציה תומכת בשלושה סוגי פעולות:

פעולה 1: הקש כדי לבחור את התשובה. 
במצב זה, יוצרים שאלה בה יש צורך להקיש על הפריטים הנכונים.
פעולה 2: לצייר קו כדי לענות 
במצב זה, יוצרים שאלה בה יש למתוח קו בין שתי נקודות תואמות. 
פעולה 3: עקוב אחר הקו 
במצב זה, יוצרים משימה בה יש לצייר קו לאורך נתיב מוגדר מראש.

שיתוף משחקים באפליקציה:
  1. לחצו במסך הראשי על גלגל השיניים מצד שמאל
  2.  Share Creation
  3.  בחרו את ההמשחק שאתם רוצים לשתף 
  4.  לחצו על Share
  5.  באייפד השני  לחצו במסך הראשי על Creations
  6.  בתיבת החיפוש כיתבו את שם המשחק שאתם רוצים והורידו 

Little Genius - הסבר כללי

מעקב אחרי קו - trace line

מתיחת קו - draw lines

לחיצה על התשובה - tap to answer

הגדרות


רונית אורפלי