little puzzle african plains

https://itunes.apple.com/us/app/kids-puzzles-african-plains/id438085328?mt=8

אפליקציה לבניית משחקי פאזל.
מאפיינים:
ניתן להוסיף פאזל אישי. 
רמזים חזותיים - מציג תצוגה מקדימה של הפאזל. ניתן להקליט רמזים. 
תמיכה בריבוי שפות - ניתן לערוך את כל הפריטים והצלילים הקיימים לכל שפה. 
הגדרה של חלקי הפאזל 4-32 חלקים.
הגדרת רמות קושי.

little puzzle african plains