תקשורת חלופית

שם האפליקציה סמל  הורדההסברסרטוני הדרכה, קישורים ומערכי שיעור
ChoiceBoard-Creatorhttps://itunes.apple.com/us/app/bitsboard-education-games/id516842210?mt=8
אפליקציה ליצירת לוחות בחירה להתאמה אישית עבור אנשים עם צרכים מיוחדים עם לקות בתקשורת. מלמדת את אפשרות הבחירה על ידי הרחבת התמונה שנבחרה.
אתר האפליקציה
מצגת הסבר - אביבה שמיר
 SoundingBoardhttps://itunes.apple.com/us/app/bitsboard-education-games/id516842210?mt=8אפליקציה ליצירת לוחות תקשורת. ניתן ליצור בקלות לוחות מותאמים אישית באמצעות סימני AbleNet או התמונות אישיות. מתאים לילדים בחינוך מיוחד, אנשים על הספקטרום האוטיסטי, ומבוגרים עם מוגבלויות.
* מומלץ להוסיף תמונות לאפליקציה מתוך מאגר התמונות החינמי באתרARASAAC - היכנסו לאתר, שימרו תמונות באייפד והוסיפו לאפליקציה.
מצגת הסבר - אביבה שמיר
סרטון הסבר - שרון מרגולין
סרטון הסבר - חלי אסקוזידו אריאלה וייס רודולפסון
סרטון הסבר באנגלית
מערכי שיעור
Alexicom AAC
 
https://itunes.apple.com/us/app/alexicom-aac/id395122088 אפליקציה לבניית לוחות תקשורתמצגת הסבר - אביבה שמיר
סרטון הסבר
אתר האפליקציה
Talking Aide
https://itunes.apple.com/us/app/bitsboard-education-games/id516842210?mt=8 אפליקציה המסייעת להביע מחשבות בסיסיות באמצעות מגע