אפליקציות‏ > ‏ראייה‏ > ‏

הדמיית מצבי ראייה


 שם האפליקציה סמל הורדהתיאור קישורים, סרטוני הסבר ומערכי שיעור
ViaOpta Simulator
האפליקציה מאפשרת לדמות מספר מצבי ראייה הנובעים ממחלות עיניים שונות. ניתן לבחור במצב ראייה מסוים ובאמצעות המצלמה להתבונן במרחב ולחוות איך רואים אנשים עם לקות ראייה עם סוגים שונים של למגבלת ראייה. בנוסף מאפשרת האפליקציה עבור כל סוג מגבלת ראייה לבחור את דרגת חומרת הראייה –מהקל ביותר לחמור ביותר. 
Chromatic Vision Simulator
 https://play.google.com/store/apps/details?id=asada0.android.cvsimulatorאפליקציית הדמיה לסוגים שונים של עיוורון צבעים. האפליקציה מיועדת בין היתר למעצבים וגרפיקאים בבואם לפתח ממשקי משתמש המתחשבים באנשים עם עיורוון צבעים בצורות השונות. 
VisionSim by Braille Institutehttps://itunes.apple.com/us/app/bitsboard-education-games/id516842210?mt=8אפליקציית הדמיה לסוגים שונים של לקות ראייה. האפליקציה מדגימה כיצד רואים אנשים עם לקויות ראיה שונות על רצף התקדמות המחלה מהמצב הקל ביותר לחמור ביותר.