שירות Pushbullet

נשלח 9 במאי 2016, 11:26 על ידי אורית פלד
הסבר שהכינה אילנה בניש על שירות  שירות Pushbullet המאפשר ל סנכרן מידע בין המחשב והמכשירים הניידים. נמצא בחומרי עזר > טיפים לעבודה
Comments