אייפדים לוינסקי קיץ 2017

ההשתלמות תערך בתאריכים 11-13.7.17 בשעות 10:00-16:30
קבוצת מתחילים 


קבוצת מתקדמים