הפעילות שבוצעה לאחרונה באתר

31 ביולי 2018, 4:37 אורית פלד ערך את אוסף אפליקציות לגיל הרך
31 ביולי 2018, 4:36 אורית פלד ערך את הגיל הרך
31 ביולי 2018, 4:31 אורית פלד ערך את מפות חשיבה
31 ביולי 2018, 4:23 אורית פלד ערך את מפות חשיבה
31 ביולי 2018, 4:21 אורית פלד יצר את map
29 ביולי 2018, 9:55 אורית פלד ערך את מחשבונים
29 ביולי 2018, 9:55 אורית פלד ערך את מחשבונים
29 ביולי 2018, 6:22 אורית פלד ערך את חשבון
29 ביולי 2018, 6:22 אורית פלד ערך את חשבון
29 ביולי 2018, 6:18 אורית פלד ערך את חשבון
29 ביולי 2018, 5:54 אורית פלד ערך את שפה
29 ביולי 2018, 5:50 אורית פלד ערך את שפה
29 ביולי 2018, 2:35 אורית פלד ערך את שפה
29 ביולי 2018, 2:33 אורית פלד ערך את שפה
29 ביולי 2018, 2:31 אורית פלד ערך את חשבון
29 ביולי 2018, 2:30 אורית פלד ערך את חשבון
29 ביולי 2018, 2:29 אורית פלד ערך את חשבון
29 ביולי 2018, 2:25 אורית פלד ערך את חשבון
29 ביולי 2018, 2:11 אורית פלד ערך את חשבון
29 ביולי 2018, 2:08 אורית פלד ערך את מספרים טבעיים, 4 פעולות חשבון
29 ביולי 2018, 2:07 אורית פלד ערך את מוכנות לחשבון
29 ביולי 2018, 2:06 אורית פלד ערך את מוכנות לחשבון
29 ביולי 2018, 2:04 אורית פלד ערך את מספרים טבעיים, 4 פעולות חשבון
22 ביוני 2018, 0:18 תקשוב בחינוך המיוחד ערך את מחוללי משחקים
22 ביוני 2018, 0:17 תקשוב בחינוך המיוחד ערך את מחוללי משחקים