צילום ועריכת סרטונים

Quik

יצירת סרטון המכיל תמונות, סרטונים, טקסט ומוזיקה. ניתן לקבל קישור לסרטון ולהעלות כמות גדולה של תמונות.

https://itunes.apple.com/us/app/quik-gopro-video-editor/id694164275?mt=8

Adobe Spark Video

יישומון המאפשר ליצור סרטון המכיל תמונות, טקסט, קול וסמלים מתוך מאגר של 25,000 סמלים.

סרטון הסבר - אורית פלד

https://itunes.apple.com/us/app/bitsboard-education-games/id516842210?mt=8

iMovie

יישומון לעריכת סרטונים וליצירת קדימון

סרטון הסבר - אורית פלד

https://itunes.apple.com/us/app/bitsboard-education-games/id516842210?mt=8