find me

https://itunes.apple.com/us/app/findme-autism/id491925436?mt=8

האפליקציה שנועדה לעזור לילדים צעירים עם כישורים חברתיים

נמוכים. המטרה היא למצוא את הדמות בסצנה ולהקיש עליו.

ברמות הגבוהות זה להיות קשה יותר לזהות את הדמות בשל מסיחים הנמצאים.

אתר האפליקציה