חשבון פונקציונלי - אפליקציות חשבון לחיים, שעון, כסף

קישורים, מערכי שיעור ורעיונות להפעלה

סרטון הסבר

הסבר

אפליקציה בעברית ללימוד שעון מחוגים ודיגיטלי במקביל. כוללת לימוד כל מרכיבי השעה ותרגול.

האפליקציה מלמדת קריאת שעון דיגיטלי ואנלוגי. ניתן לשנות את ההקניה להוראה שעה מלאה, חצי השעה וכו'. ניתן לערוך את ההקלטות לשפה העברית, הוספת פריטים כגון, תמונות של השעון של הילד כדי להפוך את המשחק יותר אישי.

הורדה

סמל

שם האפליקציה

לימוד שעון lite

Telling Time

https://itunes.apple.com/us/app/bitsboard-education-games/id516842210?mt=8