גאומטריה

קישורים, מערכי שיעור ורעיונות להפעלה

אתר האפליקציה

הסבר

כלי לחקירה והצגה של נושאים מתמטיים להצגה בכיתה לצורכי המחשה. מתיחת רצועות סביב יתדות כדי ליצור קטעים ישרים ומצולעים וללמוד על היקף, שטח, זויות, חפיפה, שברים ועוד. ניתן להשתמש בסביבה

גם ברשת האינטרנט, ולהוריד בתוספים של דפדפן כרום.

הורדה

סמל

פליקציה

Geoboard

http://apps.microsoft.com/windows/en-us/app/9d3de722-087f-4541-93ae-45e973200533