הדמיית מצבי ראייה

קישורים, סרטוני הסבר ומערכי שיעור

תיאור

האפליקציה מאפשרת לדמות מספר מצבי ראייה הנובעים ממחלות עיניים שונות. ניתן לבחור במצב ראייה מסוים ובאמצעות המצלמה להתבונן במרחב ולחוות איך רואים אנשים עם לקות ראייה עם סוגים שונים של למגבלת ראייה. בנוסף מאפשרת האפליקציה עבור כל סוג מגבלת ראייה לבחור את דרגת חומרת הראייה –מהקל ביותר לחמור ביותר.

אפליקציית הדמיה לסוגים שונים של עיוורון צבעים. האפליקציה מיועדת בין היתר למעצבים וגרפיקאים בבואם לפתח ממשקי משתמש המתחשבים באנשים עם עיורוון צבעים בצורות השונות.

אפליקציית הדמיה לסוגים שונים של לקות ראייה. האפליקציה מדגימה כיצד רואים אנשים עם לקויות ראיה שונות על רצף התקדמות המחלה מהמצב הקל ביותר לחמור ביותר.

הורדה

סמל

שם האפליקציה

ViaOpta Simulator

Chromatic Vision Simulator

VisionSim by Braille Institute

https://play.google.com/store/apps/details?id=asada0.android.cvsimulator
https://itunes.apple.com/us/app/bitsboard-education-games/id516842210?mt=8