חנוכה

קישורים, סרטוני הסבר ומערכי שיעור

הסבר

שיר חנוכה

הורדה

סמל

שם האפליקציה

שיר אותי - חנוכה

https://itunes.apple.com/il/app/syr-wty-hnwkh/id460855082?mt=8