פסח

משחק שיצרה יאנינה לגונוב לתלמידים בעלי בעלי פיגור שכלי בינוני – קשה .

מטרת הכנת המשחקון :

  1. הקניית נושא "מנהגי חג הפסח".
  2. הקניית אוצר מילים הקשורים לנושא: ליל סדר, מצה , ביצה ,חזרת, חרוסת
  3. מרור, כרפס, זרוע, מה נשתנה ...
  4. התלמידים ילמדו את תיאור המנהג.
  5. התלמידים ילמדו לעבוד מול אייפד בעזרתו של מלווה