מפות חשיבה

https://itunes.apple.com/us/app/bitsboard-education-games/id516842210?mt=8

iMindMap Kids


אפליקציה המאפשרת ליצור מפות חשיבה חזותית עם מלל וציור.

השימוש באפליקציה מעודד את הדימיון והחשיבה היצירתית.

השימוש במפת חשיבה מאפשר לספר סיפורים, להביע מחשבות ולפתח רעיונות גדולים.