ClassDojo

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.classdojo.android
https://itunes.apple.com/us/app/classdojo/id552602056?mt=8

האפליקציה מאפשרת לבצע מעקב אחרי התנהגות התלמידים וכך לשפר

במהירות ובקלות את התנהגותם על ידי הוספת ציון חיובי או שלילי לכל התנהגות.באפליקציה ניתן להוסיף כיתה ותלמידים ולהתאים את ההתנהגויות הרצויות למעקב.

ניתן לשתף את ההורים והתלמידים באמצעות קוד.

ניתן לעבוד ב - ClassDojo

גם באתר האינטרנט.

שם ניתן לקבל קוד שבאמצעותו התלמידים וההורים יכולים לצפות בסיכומי ההתנהגות לפי ימים.

כדי לקבל את הקוד עבור התלמיד :

  1. לחצו באתר על הכיתה הרצויה

  2. Reports

  3. Student Login

  4. Get invitation for your student

התלמיד יוכל לצפות במעקב ההתנהגות באתר ClassDojo כאשר יכנס כתלמיד

או באפליקציה לתלמיד ios או לאנדרואיד

בשלב זה לא ניתן לצרף מספר מורים לאותה כיתה. במידה ותרצו לעשות זאת, צרו חשבון לכיתה ושתפו אותו עם כל המורים, שמלמדים את הכיתה.