Lensoo

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lensoo.create

האפליקציה מאפשרת ליצור סרטוני הדרכה עם לוח וירטואלי, ציור, כתיבה, הקלטה והוספת תמונות. את הסרטון ניתן להעלות לאתר lensoo ולשתף בדואר אלקטרוני.

מיועד לתלמידים ומורים המעוניינים להציג את רעיונותיהם בדרך מקורית.

אתר האפליקציה

רעיון להפעלה

  • בקשו מהתלמידים להסביר באמצעות האפליקציה את הדרך שבה הם פותרים תרגיל בחשבון שתוך הסבר של כל השלבים.
  • צלמו תמונות של רצף אירועים, בקשו מהתלמידים להקליט הסבר לתמונות תוך סימון האובייקטים בתמונה שעליהם הם מסבירים.