Dragon Mobile Assistant

הורדה

אפליקציה הממירה קול לטקסט.

היישום קל לשימוש ומאפשר לדבר בקלותלהעביר את תוכן הטקסט להודעות דואר אלקטרוני, לבלוג ולהודעות על סמארטפונים.

אפליקציה מצויינת עבור תלמידים המתקשים בהבעה בכתב.

אתר האפליקציה