Evernote

הורדה

האפליקציה מאפשרת יצירת פתקים הכוללים:

  • תמונות ממאגר התמונות בטאבלט
  • תמונות שאתם מצלמים ישירות מהמצלמה
  • ציור חופשי
  • הקלטה
  • הוספת חיצים עם Skitch

היתרון בשימוש באפליקצית Evernote לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הוא האפשרות שיש לתלמידים להתבטא בדרכים שונות.

למשל תלמיד בעל קושי בקריאה וכתיבה יכול להתבטא באמצעות הקלטה, צילום וציור.

את פתקים ניתן לשתף על ידי דואר אלקטרוני.