Photo Talks

הורדה

האפליקציה מאפשרת להוסיף

בועות דיבור וחשיבה לתמונות.האפליקציה מזהה באופן אוטומטי את אזור הפה ומצמידה אליו בועת דיבור.

ניתן להוסיף תמונות לתוך הבועות, לעצב ולהוסיף מסגרת לתמונה.

תוכלו להוריד אפליקציה נוספת:

Cam Talks המאפשרת צילום חי שלכם והוספה אוטומטית של בועות.