Vidu

אפליקציה נהדרת של החברה הישראלית ארכיטקס המאפשרת להוסיף אנימציות וכיתוב לסרטונים קיימים.

קישור לאתר עם הסברים על עבודה באפליקציה

רעיון להפעלה

בקשו מהתלמידים להכין סרטון בנושא הנלמד בכיתה, צלמו והוסיפו אנימציות מתאימות.

דוגמה: