Matific

הורדה

Matific מפתחת מצוינות מתמטיות וכישורי פתרון בעיות באמצעות משחק. האפליקציה כוללת מאות משחקי מתמטיקה ופעילויות לגילאי 4-11. הפעילויות מאורגן על פי תוכניות הוראת המתמטיקה לאומיות ופופולריים וספרי לימוד.

לאחר ההרשמה ניתן לשנות את ממשק האפליקציה לעברית.

www.matific.com