אנגלית

Word Wagon HD - by Duck Duck Moose

אפליקציה ללימוד שמות אותיות, צילילים ואיות מילים ניתן לתרגל יותר מ- 100 מילים ב- 4 שלבים. במשחק מופיעות תמונות ברצף, והתלמיד בחר את התמונה שאותה הוא רוצה לתרגל. במידה וענה נכון הוא צובר ניקוד.

סרטון הסבר
https://itunes.apple.com/us/app/bitsboard-education-games/id516842210?mt=8

DuckDuck Moose Reading

אפליקציה ללימוד צלילי אותיות. האפליקציה מורכבת - 9 שלבים. באפליקציה תוכלו להקים גן חיות משלכם על תבצעו את המשימות.

סרטון הסבר

https://itunes.apple.com/us/app/bitsboard-education-games/id516842210?mt=8