מפות חשיבה

iMindMap Kids

אפליקציה המאפשרת ליצור מפות חשיבה חזותית עם מלל וציור. השימוש באפליקציה מעודד את הדימיון והחשיבה היצירתית. השימוש במפת חשיבה מאפשר לספר סיפורים, להביע מחשבות ולפתח רעיונות גדולים.

https://itunes.apple.com/us/app/bitsboard-education-games/id516842210?mt=8