ספרים דיגיטליים

Israel Audiobook Project

ספרי אודיו לתלמידי החינוך המיוחד - המיזם פרויקט ספרי האודיו של ישראל נועד לפתוח את עולם הספר לתלמידי המתקשים בקריאה באמצעות ספרי אודיו (מוקלטים). ספרי אודיו מרחבים את אופקי התלמיד, משפרים את מיומנויות השפה והחשיבה שלו ומוביל אותו לתחושת הצלחה

פותחים את עולם הספר לתלמידי החינוך המיוחד באמצעות ספרי אודיו