שגיאות כתיב

A+ spelling test

יישומון המאפשר לתרגל כתיבה ללא שגיאות. יוצרים קטגוריה ולתוכה מוסיפים מילים מוקלטות.

ניתן לסדר את המילה בסדר הנכון על ידי גרירה או לכתוב.

https://itunes.apple.com/us/app/quik-gopro-video-editor/id694164275?mt=8

Spelling Bee Trainer

יישומון המאפשר לתרגל כתיבה ללא שגיאות. יוצרים קטגוריה ולתוכה מוסיפים מילים מוקלטות.

https://itunes.apple.com/us/app/quik-gopro-video-editor/id694164275?mt=8