Audioboo

Audioboo אנדרואיד

האפליקציה מאפשרת להקליט מלל עד 3 דקות, לארגן את ההקלטה בתיקייה ולהפיק ברקוד להקלטה. ניתן לערוך את ההקלטה באתר/רעיון להפעלה בקשו מהתלמידים להקליט המלצות לספרים, הפיקו ברקוד לכל המלצה, הדפיסו והוסיפו את ההמלצות לספרים.