Spell Word

Spell Word

הורדה

אפליקציה המאפשרת ליצור הכתבה של מילים. ניתן להוסיף

מילים למאגר, להקליט ולמיין בתיקיות, למשל הכתבה של מילים רטובות.בהגדרות האפליקציה ניתן:

  • לבחור את מספר המילים שיהיו במבחן 10 עד 30.
  • להקליט משוב חיובי ושלילי
  • לשתף רשימות מילים להכתבה

באפליקציה יש 3 אפשרויות:

  • לימוד המילים
  • תרגול
  • משחק ובו מקבלים ציון

בכל אפשרות תוכלו לבחור מספר רשימות מילים אשר יופיעו מהרמה הקלה לקשה.

את הרמה תוכלו להתאים בזמן הוסספת המילים.