SAMSUNG LOOK AT ME

הורדה

מיליוני ילדים מתקשים ליצור קשר עין עקב אוטיזם. האפליקציה מאפשרת תכנית לשיפור קשר עין וכישורים חברתיים.

מחקרים הוכיחו כי ילדים עם אוטיזם מעדיפים אינטראקציה עם מכשירים דיגיטליים. בהתבסס על תובנה זו, 'תסתכל עליי' פותחה כדי לעזור לילדים עם אוטיזם ליצור קשר עין טוב יותר ולשפר את יכולות זיהוי פנים שלהם באמצעות מכשירים דיגיטליים, כגון טלפונים חכמים ומצלמות חכמות.

לפני שאתם מפעיל אפליקציה זו, אנא הורידו וקראו את המדריך למשתמש .

באפליקציה יש 7 משימות שמטרתן היא לעזור לילדים עם אוטיזם ליצור קשר עין, לקרוא הבעות פנים ולבטא את רגשותיהם.

האפליקציה נבדקה על 20 ילדים עם אוטיזם במשך 8 שבועות 60% מהם הראו שיפור ביצירת קשר עין.

השימוש באפליקציה קל ומהנה ויש משוב כדי להניע את הילדים להתאמן בתכנית בכל יום, פנינו בתכנית זו לאפליקציה לשימוש קלה ומהנה.

משימות מסוימות בתכנית זו דורשות סיוע והשתתפות הורים. הורים צריכים לעודד את ההשתתפות ולעקוב אחר ההתקדמות. כדי להניע את הילד שלהם לביצועים טובים יותר, הורים צריכים לתת לילד שלהם גמול קטן אם הם משלימה את כל המשימות של היום.

מדריך למשתמש

כתבה מאתר Feeder